Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. február 22., csütörtök, Gerzson

Statisztika

  • Látogatók száma: 36169

Mobil Alkalmazás

Közérdekű adatok

 

  • Üzletszabályzat

 

Általános szerződési feltételek NEM természetes személy esetén

Általános szerződési feltételek természetes személy esetén

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

 

  • Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény alapján

 

  • A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése

 

  • A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó díjak

Árlista ipari ügyfelek részére

Árlista természetes személy ügyfelek részére

  • A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó jogszabályok  

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Kormányrendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29) Kormányrendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EÜM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVm rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.28) Kormányrendelet

35/2013.(12.11) Közgyűlés rendelet

310/2013.(VIII.16) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről